Herontwikkeling Woningen Czaar Peterstraat

De Czaar Peterbuurt is onderdeel van het centrum van Amsterdam. Het is een buurt waar veel stadsvernieuwing plaats vindt. Veel panden worden gesplitst en/ of opgeknapt.Voor een particuliere eigenaar die op deze locatie een aantal appartementen heeft verhuurd in het sociale segment is een scenariostudie verricht. Hierbij zijn o.a.de mogelijkheden onderzocht voor herontwikkeling, splitsing en verkoop. Door de diverse scenario’s naast elkaar in beeld tebrengen kon een keuze voor de toekomst worden bepaald.