The big Y-Apple CPO voor startende woners en werkers

Sept 2007 start The big Y-Apple met een. Voor de SEV wordt een haalbaarheidsstudie geschreven voor 40 woningen en 1000m2 bedrijfsruimte.

Met succes wordt er meegedaan aan de voorselectie voor een grondpositie in Buiksloterham. Een (te) hoge grondprijs vormt echter een te groot risico voor de jonge deelnemers. Met tegenzin wordt het project opgeschort.

Duurzaam wonen houdt onder andere in dat bewoners en gebruikers van ons gebouw zich aanpassen aan het veranderlijke sociale netw erk waaraan ieder gebied onderhevig is. Wanneer de expressie van ons gebouw zich evenredig kan aanpassen aan de gebruikers die het bewonen kunnen we spreken van experimentele woningbouw .