Achtergrond The big Y-Apple

Door de financiële crisis, het klimaatprobleem en de modernisering van communicatiemiddelen is de gebouwde omgeving blijvend verandert. De woningmarkt stagneert, de Stedelijke vernieuwing is tot stilstand gekomen en de kantorenmarkt wordt beheerst door leegstand. Dit vraagt om nieuwe allianties en om duurzame oplossingen. The big Y-Apple speelt hierop in:

A. Vraag naar andere producten: Duurzaam, flexibel en toekomstbestendig

B. Vraag naar andere financieringsvormen

C. vraag naar andere samenwerkingsvormen